Hlavní stránka Hlavní stránkaHlavní stránka

Úvod
Naše činnost
Ceník
Objednávka
Reference
Kontakty
Užitečné odkazy

počítadlo.abz.cz

Přihlášení

Naše činnost


Polohopisný a výškopisný plán

 • zpracujeme polohopisný a výškopisný plán, jako podklad pro budoucí projekt jakékoli stavby
 • pracujeme také se softwarem firmy AutoCad, který používá většina projektantů
 • výsledky předáváme též v digitální podobě

Vytyčování

 • vytyčení hranic pozemků
 • vytyčení staveb ( rodinné domy, haly, liniové stavby .... )
 • vytyčování v průběhu staveb (vytyčení pilot, konstrukčních prvků stavby ...)

Z dodaných projektů dopočítáváme vytyčovací prvky - není nutné dodávat souřadnice vytyčovaných bodů v S-JTSK.

Zaměření skutečného provedení staveb

 • budovy
 • vodní díla,parkoviště, chodníky, zeleň
 • liniové stavby (inženýrské sítě, silnice...)
 • výpočet kubatur

Vyhotovení všech typů geometrických plánů

 • pro rozdělení pozemku
 • pro změnu hranic pozemků (např. podle oplocení)
 • pro zápis stavby ( nebo přístavby ) do katastru nemovitostí - pro kolaudaci
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro obnovu pozemků ze zjednodušené evidence ( Pozemkový katastr, přídělový plán atd. )

Další

 • zajistíme pro Vás sepsání Vámi požadované smlouvy (kupní, darovací, směnná .... )
 • zajistíme ověřené kopie geometrických plánů

Zakázku Vám v případě zájmu předáme také v digitální podobě ve Vámi vybraném formátu (gdn, dwg, dxf, gkr...).

Rádi Vám před zahájením prací bezplatně poradíme a vše vysvětlíme.

  Powered by bambic.cz | 2011