Geodeti-benešov

Vítejte na stránkách geodeti-benesov.cz

Nabízíme Vám kompletní servis v oblasti geodezie a katastru nemovitostí.

Více info

Kupujete či prodáváte pozemek?

Zajistíme jeho vytyčení v terénu, zhotovíme geometrický plán na rozdělení pozemku,
připravíme pro Vás kupní smlouvu, kterou následně vložíme na katastrální úřad.

Stavíte dům?

Vyhotovíme podklad pro projekt, stavbu vytyčíme, zpracujeme geometrický plán pro potřeby
kolaudace a zajistíme zápis do katastru nemovitostí

Mnohem více v záložce
naše činnosti

Naše činnost

Zakázku Vám v případě zájmu předáme také v digitální podobě ve Vámi vybraném formátu (gdn, dwg, dxf, gkr…).

Rádi Vám před zahájením prací bezplatně poradíme a vše vysvětlíme.

Polohopisný a výškopisný plán

 • zpracujeme polohopisný a výškopisný plán, jako podklad pro budoucí projekt jakékoli stavby
 • pracujeme také se softwarem firmy AutoCad, který používá většina projektantů
 • výsledky předáváme též v digitální podobě

 

Vytyčování

 • vytyčení hranic pozemků
 • vytyčení staveb ( rodinné domy, haly, liniové stavby …. )
 • vytyčování v průběhu staveb (vytyčení pilot, konstrukčních prvků stavby …)

Z dodaných projektů dopočítáváme vytyčovací prvky – není nutné dodávat souřadnice vytyčovaných bodů v S-JTSK.

Zaměření skutečného provedení staveb

 • budovy
 • vodní díla,parkoviště, chodníky, zeleň
 • liniové stavby (inženýrské sítě, silnice…)
 • výpočet kubatur

Vyhotovení všech typů geometrických plánů

 • pro rozdělení pozemku
 • pro změnu hranic pozemků (např. podle oplocení)
 • pro zápis stavby ( nebo přístavby ) do katastru nemovitostí – pro kolaudaci
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro obnovu pozemků ze zjednodušené evidence ( Pozemkový katastr, přídělový plán atd. )

Další

 • zajistíme pro Vás sepsání Vámi požadované smlouvy (kupní, darovací, směnná …. )
 • zajistíme ověřené kopie geometrických plánů

ceník

Dle potřeb zákazníka účtujeme DPH – pro firmy s 21% DPH ( ostatní BEZ 21% DPH )

Ceny jsou uváděny za jednu měrnou jednotku (100m nové/vytyčené hranice) 
Při více měrných jednotkách se cena snižuje.

Stabilizace pomocí plastového mezníku 200 kč
Stabilizace pomocí ocelového hřebu 50 kč

Geometrické plány

1) Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku

a) se známými hranicemi ( DKM ) 7000 kč
b) s neznámými hranicemi ( 2880, KMD ) 7500kč
c) složité pozemky (příděly atp.) 10000kč

2) Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení stavby

a) jednoduchá stavba do 100 m obvodu 5000 kč
b) stavba nad 100m obvodu nebo 10 lomů nebo na více pozemcích? 7000 kč
c) druhá stavba na stejném pozemku 2000 kč
d) druhá stavba na jiném pozemku 3000 kč

3) Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene

a) pouze věcné břemeno v DKM 4000 kč
b) pouze věcné břemeno v 2880, KMD  5000 kč
c) věcné břemeno s geometrickým plánem č. 1), 2) 2000 kč
4)Vyhotovení geometrického plánu na zpřešnění nebo opravu hranic

a) pouze na zpřesnění/opravu 8000 kč
b) v rámci geometrického plánu č.1), 2) a 3) 1000 kč – 6000 kč

Vytyčení hranic pozemků

1) ze souřadnic v S-JTSK ( DKM, předchozí měření ) 3500 kč
2) z grafických podkladů ( 2880, KMD) 7000kč
3) vytyčení, upřesnění hranic a vyhotovení GP pro zápis do katastru 9000kč

Geodetické podklady pro projekty a vytyčování staveb

1) polohopisný a výškopisný plán ( měrná jednotka: 1 ha. )
a) rovinatý a převážně volný terén 6000 kč
b) mírně zarostlý, členitý a svažitý terén 7000 kč
c) svažitý, členitý, zarostlý ale průchozí terén 9000kč
d) pozemky pro výstavbu rodinných domků do 2000 m2 4000kč
2) vytyčení staveb
a) podrobné vytyčení stavby – MJ 1 bod 100 kč
b) přípravné, početní a kontrolní práce 1000 kč
c) minimální cena výjezdu měřické skupiny 3000 kč
3) zaměření skutečného provedení stavby
a) stavba do 100 bodů (minimální cena výjezdu) 3000 kč
b) stavba nad 100 bodů – 1 bod 30 kč
Nákladová položka
doprava mimo okr. Benešov, složité připojení do JTSK, nepřístupný terén, poštovné…. 0,- – 1000,-

reference

Na naši činnost dohlíží úředně oprávněný zeměměřický inženýr.

Benti s.r.o.
BES s.r.o.
CSS Tloskov
FARMA HOUSE, s.r.o.
FARMA NATURA, s.r.o.
HOCHTIEF CZ a.s.
HOSS a.s.
HYPERSTAVEBNINY CZ, a.s.
ICSS Odlochovice
INPAR s.r.o.
in FAMILY HOUSE SOBĚHRDY, s.r.o.
MORETI, s.r.o.
SLÁDEK GROUP, a.s.
STAVOS BENEŠOV s.r.o.
STRABAG a.s.
VLAHO s.r.o.
Wrigley Confection ČR, kom. spol
ZVÁNOVEC a.s.

Město Sázava
Městys Louňovice pod Blaníkem
Obec Poříčí nad Sázavou
Obec Soběhrdy
a další obce

Větší akce:
Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/3 u Čtyřkol
Přístavba výrobní haly Wrigley Confections ČR, kom. spol.
Farma park v Soběhrdech
Kaufland Benešov
skládka Přibyšice
parcelace v Poříčí n/S – Pod Hřbitovem, Bukovanská ( včetně inženýrských sítí )

Kontaktujte nás

kontakt

Jan Vostřák 
( jsem plátce DPH )

tel: 603 247 282
e-mail: info@geodeti-benesov.cz
IČ: 12575267
DIČ: CZ531021320
Na Vyhlídce 244, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Věra Vostřáková
( nejsem plátce DPH )

tel: 728 169 394
e-mail: info@geodeti-benesov.cz
IČ: 87593998
DIČ: CZ8557220672
Pod Chrastišovem 202, 257 03 Jankov

Kancelář:

Tyršova 1902
256 01 Benešov
( budova katastrálního úřadu 1.patro vpravo, č.dveří 114 )

Schůzku je lepší domluvit si předem telefonicky ( e-mailem ),
ale v kanceláři nás většinou zastihnete:

pondělí – pátek 7:30 – 16:00

Objednávka

Informace o objednateli:

Plátce DPH

8 + 13 =